Welkom bij Ik Zorg Voor

Ik zorg voor is hét platform voor jongeren die zorgen voor of zich zorgen maken om een naaste. Een kind of een jongere tussen de 4 en 24 jaar die langdurig (mee)zorgt voor of opgroeit met een psychisch of lichamelijk zieke vader, moeder, broer, zus, grootouder of andere naaste wordt ook wel een jonge mantelzorger genoemd.

Als jij je hierin herkent, kan het zijn dat je soms wel eens (kop) zorgen hebt of stuit je op onbegrip op school en misschien wel bij je vrienden. Dan is het fijn als je er eens met iemand over kunt praten of meer informatie kunt vinden.

Deze site is speciaal voor jonge mantelzorgers in de Leidse regio. Je kunt hier meer informatie vinden over en voor jonge mantelzorgers. Daarnaast is er meer informatie over het ikzorgvoor-café en de ikzorgvoor-waardering.

Ikzorgvoor.com is de website van het Netwerk Jonge Mantelzorg Leidse Regio. In dit netwerk werken beroepskrachten samen uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Samen werken wij aan één gezamenlijk doel: er voor zorgen dat jonge mantelzorgers gezien, gehoord en waar nodig ondersteund worden. Organisaties die betrokken zijn, zijn Incluzio Leiden, Incluzio Leiderdorp, Kwadraad Zoeterwoude, Radius Welzijn, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Samenwerkingsverband VO, SOL, Voorschoten voor Elkaar, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdteams Leiden, Cardea en MEE. Daarnaast zijn ook de gemeenten zelf betrokken.

Nieuws

Recharge Lounge 2024

We hebben de recharge lounge vernieuwd! Met een vaste locatie en een vast maandelijks moment, hebben we meer ruimte om leuke dingen te doen en lekkere dingen te eten. Kom je ook langs?