Fijne feestdagen voor alle jongeren die zorgen!

Jonge mantelzorgers werken het hele jaar door nét ietsje harder dan hun leeftijdsgenoten. Daarom is het extra fijn als er in de koude dagen van december een klein lichtpuntje is in de vorm van de feestdagen. Ook al is het niet voor iedereen de leukste tijd voor het jaar, het lijkt wel zo te zijn dat mensen net ietsje vrolijker, gemoedelijker en guller zijn. Laten we met elkaar hopen dat alle jonge mantelzorgers in Nederland hier de vruchten van kunnen plukken en hen extra mooie feestdagen toewensen. Tot in 2020!

6 juni: Congres over Jonge Mantelzorgers

“Jonge mantelzorgers (kinderen van een ouder met een ziekte, beperking of verslaving) voelen zich niet gezien of gehoord.”

Dat is de uitkomst van het onderzoek van de Kinderombudsman ‘Hoor je mij wel?’ (juni 2018). Het is duidelijk dat jonge mantelzorgers een belangrijke en een kwetsbare groep zijn, waar voldoende oog voor moet zijn.

De Kinderombudsman heeft adviezen onder woorden gebracht om dit te verbeteren. De Minister van VWS heeft vervolgens gezegd wat er volgens het ministerie moet gebeuren. Wat zijn deze adviezen en wat zijn de knelpunten waar jonge mantelzorgers tegen aanlopen? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat ze zich wél gezien en gehoord voelen?

Op 6 juni organiseren wij een congres over jonge mantelzorgers voor beroepskrachten uit alle mogelijke werkvelden: want jonge mantelzorgers zijn overal! In dit congres gaan we samen aan de slag met de knelpunten waar wij als beroepskrachten tegenaan lopen bij het ondersteunen en (h)erkennen van deze doelgroep. 

Programma:

13.45 uur: Inloop met koffie en thee

14.00 uur: Openingswoord door Rhea Verheul, beleidsadviseur bij de Kinderombudsman

14.15 uur: Wat is een jonge mantelzorger en introductie knelpunten door Robert Beekman van Stichting Eva en Hester Diderich, projectleider implementatie kindcheck

14.45 uur: Aan de slag met een knelpunt:
– Groep 1. Hoe gebruik ik de kindcheck
Minister Hugo de Jonge heeft in een Kamerbrief van juni 2018 gezegd dat hij het belangrijk vindt om jonge mantelzorgers te signaleren en te ondersteunen en dat de kindcheck daar een belangrijk instrument toe is. Hoe kun je deze binnen jouw organisatie gebruiken?
– Groep 2. Jonge mantelzorgers op school
Hoe wordt er gesignaleerd op scholen en wie doen dat? Wat kunnen we verbeteren aan het pedagogisch schoolklimaat? Welke rol speelt ziekteverzuim?
– Groep 3. In gesprek met de jonge mantelzorger
Stel je vragen aan (ex-) jonge mantelzorgers en ga in gesprek over manier om het gesprek te voeren met jonge mantelzorgers.

16.00: Pauze

16.30: Gezamenlijke afsluiting: wat is er uit de groepen gekomen en hoe gaan we daarmee verder?

17.00: Einde

Datum: donderdag 6 juni

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: Huis van de Buurt de Kooi – Driftstraat 49, Leiden.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. In deze wijk geldt betaald parkeren. 

Wilt u dit ook niet missen? Meld u dan aan via www.wijzijneva.nl/agenda/congres-over-jonge-mantelzorgers

Save the date: 6 juni

Heb jij 6 juni van 14.00 tot 17.00 uur nog open staan in je agenda? Nu niet meer! Want dan organiseren wij een congres over jonge mantelzorgers voor beroepskrachten uit alle mogelijke werkvelden: want jonge mantelzorgers zijn overal! 
Wil jij meer weten over deze jongeren en meedenken over de knelpunten waar we tegenaan lopen in de ondersteuning en (h)erkenning van deze groep? Blokkeer dan snel die datum in je agenda!

Meer info volgt binnenkort. Weet je nu al dat je er sowieso bij wil zijn? Super! Stuur dan een email naar s.chaudron@wijzijneva.nl, dan houden we je ook meteen per mail op de hoogte! Tot dan!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Start KOPP/KVO groepen op 6 mei

Op maandag 6 mei start de KOPP/KVO cursus in Leiden. Deze cursus is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die een ouder hebben met psychische- en/of verslavingsproblemen. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen.

Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de jongeren zelf problemen ontwikkelen. De jongeren kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving.

Praktische informatie
De KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. Zowel de jongeren zelf als hun ouders of verwijzers kunnen de jongeren aanmelden, deelname is gratis. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. Er is ook een eindgesprek.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.rivierduinen.nl/agenda. U kunt ook bellen naar 071 890 88 88 of mailen naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd in samenwerking met de Brijder.

Presentatie regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland

Vandaag zijn we op de regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland. Voor een groep met medewerkers van het sociaal wijkteam, beleidsmedewerkers van diverse gemeenten en andere betrokken beroepskrachten, hebben wij ons verhaal mogen doen over jonge mantelzorgers. Onze belangrijkste boodschap: zorg ervoor dat de jonge mantelzorger niet over het hoofd gezien wordt! Meer informatie over jonge mantelzorgers en wat je voor hen kan doen? Kijk dan hier!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, zittende mensen, tafel en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon
Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg. Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels, Expertisecentrum Handicap + Studie. Aanleiding hiervoor is dat veel studenten last hebben van psychische klachten en een toenemende maatschappelijke druk, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt ook voor mantelzorgende studenten.

De minister financiert het Expertisecentrum Handicap + Studie om de ambitie uit de voeren. Kwetsbare studenten die studievertraging oplopen kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage vanuit het Profileringsfonds. En experiment Flexstuderen wordt uitbreid, hierdoor kunnen voltijdstudenten hun eigen studietempo bepalen.

Meer hierover lees je op de website van Mezzo of op de website van de Tweede Kamer.

In juni is een rapport verschenen van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat hulpverleners meer oog moeten hebben voor de situatie van jonge mantelzorgers. U kunt deze downloaden en lezen op: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fckuploaded/HoorjemijwelTijdlijnwebversie.pdf

Het Platform Jonge Mantelzorgers, dat bestaat uit Eva, CJG Oegstgeest, CJG Leiden, CJG Leiderdorp, SJJM, MEE ZH en Studio Moio, is er trots op dat ze mee hebben mogen werken aan dit onderzoek. Eén van de jongeren die in dit onderzoek aan het woord komt, is afkomstig uit ons netwerk en woont in onze regio.

Het rapport van de Kinderombudsman is (zoals gebruikelijk is) besproken in de Tweede Kamer. De minister deelt de zorgen van de Kinderombudsman en heeft beloofd te werken aan een betere en tijdige herkenning en signalering van jonge mantelzorgers.

Mocht u vragen hebben rond het herkennen, signaleren en begeleiden van jonge mantelzorgers, weet dan dat Eva de aangewezen organisatie is voor al uw vragen omtrent jonge mantelzorgers in de regio Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

De Brusjesgroep

Een ontmoetingsgroep voor broers en zussen van kinderen met een beperking, waarin zij ervaringen uitwisselen en her- en erkenning vinden bij elkaar.

Wat is het?
Brusjes zijn gewone kinderen die onder bijzondere omstandigheden opgroeien. Tijdens de brusjes groep leer je andere kinderen kennen die ook een broer of zus met een beperking hebben.

Wat gaat er gebeuren?
Er zijn 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. In deze 5 bijeenkomsten komen de volgende dingen aan bod:
• Hoe is het om een broer of zus te hebben met een beperking? Wat vind ik er leuk aan en wat vind ik er niet leuk aan? Elkaar handige tips geven en gezellig praten met elkaar
• Wat zijn mijn eigen kwaliteiten?
• Hoe ziet mijn gezin eruit?
• Samen spellen doen
• En nog meer!

Voor wie?
Kinderen (8-12 jaar) die een broer of zus hebben met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, autisme of een (chronische) ziekte.

Wanneer?
Bij voldoende aanmeldingen wordt de brusjesgroep ingepland

Waar?
Een locatie in Leiden, Katwijk, Lisse of Alphen (afhankelijk van de aanmeldingen)

Door wie?
Consulenten werkzaam bij MEE ZHN

Naast de groep voor de Brusjes bestaat deze grope uit een afsluitende ouderavond voor ouders. Aanmelden kan via de website www.meezhn.nl.

Een mooie bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers in Leiderdorp. Je bent van harte welkom!!

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 augustus, van 19.30 tot 21.30 uur en gaat over de psychische en emotionele belasting. Welke invloed heeft mantelzorg op de gezins-/leefsituatie, welke ondersteuning is er mogelijk, hoe bescherm je jezelf tegen overbelasting? Jan Hulzinga, preventiemedewerker bij GGZ Rivierduinen, interviewt een jonge vrouw die zal vertellen hoe de zorg voor een gez…in met psychiatrische problematiek haar leven heeft beïnvloed. Na een pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en onderling napraten.

U bent van harte welkom!

Het programma begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 staat de koffie/thee voor u klaar in de grote zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp.

Een mooie bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers in Leiderdorp. Je bent van harte welkom!!

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 augustus, van 19.30 tot 21.30 uur en gaat over de psychische en emotionele belasting. Welke invloed heeft mantelzorg op de gezins-/leefsituatie, welke ondersteuning is er mogelijk, hoe bescherm je jezelf tegen overbelasting?

Jan Hulzinga, preventiemedewerker bij GGZ Rivierduinen, interviewt een jonge vrouw die zal vertellen hoe de zorg voor een gezin met psychiatrische problematiek haar leven heeft beïnvloed. Na een pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en onderling napraten.
U bent van harte welkom!

Het programma begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 staat de koffie/thee voor u klaar in de grote zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp.