Presentatie regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland

Vandaag zijn we op de regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland. Voor een groep met medewerkers van het sociaal wijkteam, beleidsmedewerkers van diverse gemeenten en andere betrokken beroepskrachten, hebben wij ons verhaal mogen doen over jonge mantelzorgers. Onze belangrijkste boodschap: zorg ervoor dat de jonge mantelzorger niet over het hoofd gezien wordt! Meer informatie over jonge mantelzorgers en wat je voor hen kan doen? Kijk dan hier!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, zittende mensen, tafel en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon
Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen

Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg. Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels, Expertisecentrum Handicap + Studie. Aanleiding hiervoor is dat veel studenten last hebben van psychische klachten en een toenemende maatschappelijke druk, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt ook voor mantelzorgende studenten.

De minister financiert het Expertisecentrum Handicap + Studie om de ambitie uit de voeren. Kwetsbare studenten die studievertraging oplopen kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage vanuit het Profileringsfonds. En experiment Flexstuderen wordt uitbreid, hierdoor kunnen voltijdstudenten hun eigen studietempo bepalen.

Meer hierover lees je op de website van Mezzo of op de website van de Tweede Kamer.

In juni is een rapport verschenen van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat hulpverleners meer oog moeten hebben voor de situatie van jonge mantelzorgers. U kunt deze downloaden en lezen op: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fckuploaded/HoorjemijwelTijdlijnwebversie.pdf

Het Platform Jonge Mantelzorgers, dat bestaat uit Eva, CJG Oegstgeest, CJG Leiden, CJG Leiderdorp, SJJM, MEE ZH en Studio Moio, is er trots op dat ze mee hebben mogen werken aan dit onderzoek. Eén van de jongeren die in dit onderzoek aan het woord komt, is afkomstig uit ons netwerk en woont in onze regio.

Het rapport van de Kinderombudsman is (zoals gebruikelijk is) besproken in de Tweede Kamer. De minister deelt de zorgen van de Kinderombudsman en heeft beloofd te werken aan een betere en tijdige herkenning en signalering van jonge mantelzorgers.

Mocht u vragen hebben rond het herkennen, signaleren en begeleiden van jonge mantelzorgers, weet dan dat Eva de aangewezen organisatie is voor al uw vragen omtrent jonge mantelzorgers in de regio Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

De Brusjesgroep

Een ontmoetingsgroep voor broers en zussen van kinderen met een beperking, waarin zij ervaringen uitwisselen en her- en erkenning vinden bij elkaar.

Wat is het?
Brusjes zijn gewone kinderen die onder bijzondere omstandigheden opgroeien. Tijdens de brusjes groep leer je andere kinderen kennen die ook een broer of zus met een beperking hebben.

Wat gaat er gebeuren?
Er zijn 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. In deze 5 bijeenkomsten komen de volgende dingen aan bod:
• Hoe is het om een broer of zus te hebben met een beperking? Wat vind ik er leuk aan en wat vind ik er niet leuk aan? Elkaar handige tips geven en gezellig praten met elkaar
• Wat zijn mijn eigen kwaliteiten?
• Hoe ziet mijn gezin eruit?
• Samen spellen doen
• En nog meer!

Voor wie?
Kinderen (8-12 jaar) die een broer of zus hebben met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, autisme of een (chronische) ziekte.

Wanneer?
Bij voldoende aanmeldingen wordt de brusjesgroep ingepland

Waar?
Een locatie in Leiden, Katwijk, Lisse of Alphen (afhankelijk van de aanmeldingen)

Door wie?
Consulenten werkzaam bij MEE ZHN

Naast de groep voor de Brusjes bestaat deze grope uit een afsluitende ouderavond voor ouders. Aanmelden kan via de website www.meezhn.nl.

Een mooie bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers in Leiderdorp. Je bent van harte welkom!!

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 augustus, van 19.30 tot 21.30 uur en gaat over de psychische en emotionele belasting. Welke invloed heeft mantelzorg op de gezins-/leefsituatie, welke ondersteuning is er mogelijk, hoe bescherm je jezelf tegen overbelasting? Jan Hulzinga, preventiemedewerker bij GGZ Rivierduinen, interviewt een jonge vrouw die zal vertellen hoe de zorg voor een gez…in met psychiatrische problematiek haar leven heeft beïnvloed. Na een pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en onderling napraten.

U bent van harte welkom!

Het programma begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 staat de koffie/thee voor u klaar in de grote zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp.

Een mooie bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers in Leiderdorp. Je bent van harte welkom!!

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 augustus, van 19.30 tot 21.30 uur en gaat over de psychische en emotionele belasting. Welke invloed heeft mantelzorg op de gezins-/leefsituatie, welke ondersteuning is er mogelijk, hoe bescherm je jezelf tegen overbelasting?

Jan Hulzinga, preventiemedewerker bij GGZ Rivierduinen, interviewt een jonge vrouw die zal vertellen hoe de zorg voor een gezin met psychiatrische problematiek haar leven heeft beïnvloed. Na een pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en onderling napraten.
U bent van harte welkom!

Het programma begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 staat de koffie/thee voor u klaar in de grote zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp.

Netwerk bijeenkomst Jonge mantelzorgers

Datum: 20 juni 2017
Tijd: 15.30 tot 17.00 (inloop vanaf 15.15)
Locatie: Expose Your, Middelstegracht 85, Leiden
Doel: Erkennen, herkennen ondersteunen van Jonge Mantelzorgers
Ook zij hebben zorg nodig, wat kunnen wij als zorgverleners voor hen betekenen!

Het young heroes festival zoekt jou


Op zaterdag 1 juli 2017 wordt er in jeugddorp de Glind een festival georganiseerd voor alle Young Heroes (jonge mantelzorgers) uit Nederland! Deze dag staat helemaal in het teken van plezier beleven, leuke activiteiten doen en elkaar ontmoeten!

Tijdens deze dag zijn er verschillende leuke activiteiten en workshops te doen. Zo kan je een klimwand beklimmen, een muziekworkshop doen of meedoen aan een sportactiviteit. We sluiten de dag af met een gezellige barbecue. Hierna ben je vrij om deel te nemen aan het popmuziek evenement Glindpop.
Ben of ken jij een Young Hero die hier aan wil deelnemen? Of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met camille@ouders.net

  • Young Heroes zijn jonge mantelzorgers in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar die zorgen dragen die niet passend zijn voor hun leeftijd.
  • Het Young Heroes festival wordt georganiseerd door OUDERS VAN WAARDE en de YMCA in samenwerking met de Rudolphstichting.
  • Het programma en de precieze invulling voor deze dag wordt later bekend gemaakt. Voor busvervoer vanaf station Amersfoort wordt gezorgd.
  • Er zijn geen deelname kosten aan verbondenHet festival wordt mogelijk gemaakt via een financiële ondersteuning van :
Insingerfonds; Kerk en Wereld, Dirk Bosfonds en de Rudolphstichting