Beroepskrachten


Wat kunt u als professional doen?

Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep, zij identificeren zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Deze jongeren zijn niet zielig, maar verdienen wel aandacht. Het is daarom van belang dat dit thema onder de aandacht is bij iedereen die met jongeren werkt!

U kunt deze groep helpen door:

  • Alert te zijn op de mogelijke aanwezigheid van een mantelzorgsituatie!
  • Belangstelling en begrip te tonen voor de situatie.
  • Uit te nodigen voor een gesprek en de situatie met jongeren te bespreken. Benadruk dat ze nergens schuld aan hebben. Door uit te leggen snappen jongeren beter wat er aan de hand is.
  • Samen te onderzoeken of de jongere ondersteuning nodig heeft en welke mogelijkheden er zijn.
  • De jongeren te stimuleren zijn of haar eigen activiteiten zoveel als mogelijk uit te blijven voeren en waar kan vrienden ook thuis uit te nodigen.
  • Eventueel samen een vertrouwenspersoon te zoeken.

Heeft u een vraag rondom jonge mantelzorgers dan kunt u altijd contact opnemen met Eva