Corona: extra belasting voor (jonge) mantelzorgers

In deze onzekere Corona periode realiseren wij ons dat óók jonge mantelzorgers extra belast (kunnen) worden. De mantelzorgadviseurs van Eva denken graag met je mee over hoe om te gaan met deze situatie. Daarbij houden ze uiteraard wel rekening met de actuele situatie. Tot ten minste 6 april zullen zij huisbezoeken indien mogelijk beperken en vaker telefonisch ondersteunen. Dit kan in één, maar ook in meerdere gesprekken.

Eva is er speciaal voor de ondersteuning van mantelzorgers en is bereikbaar via (071) 207 41 91 en per mail via info@wijzijneva.nl.

Schroom niet en bel ons gerust als je vragen hebt, behoefte hebt om je verhaal te doen, op zoek bent naar een advies of een luisterend oor! Daar zijn wij voor!

Praktische ondersteuning
Daarnaast biedt welzijnsorganisatie Radius praktische ondersteuning in Leiden en Oegstgeest. Een boodschapje, vervoer naar huisarts of ziekenhuis, de hond uitlaten. Veel mensen melden zich spontaan bij Radius om dit voor de ouderen te doen. Is dit iets wat jou zou kunnen helpen bij het ondersteunen van je verzorgde? Dan zijn dit de contactgegevens:

Voor Oegstgeest, bel Radius, Alice van Elk: (071) 7074200
Voor Leiden, bel Radius  (071) 7074200
In Zoeterwoude pakt Zoeterwoude voor elkaar deze praktische ondersteuning op. Lees hier hun nieuwsbrief
Of mail: steunpuntZVE@outlook.com