Waar kan ik terecht?

Op deze pagina staan verschillende sites waar je terecht kan met vragen over jonge mantelzorgers.
Er is een facebook pagina waar veel tips en actualiteiten op worden gezet.

Sites voor de jongere zelf of beroepskrachten

 • Eva ondersteunt mensen met een hulpvraag, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten in Leiden e.o.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor al je vragen over opvoeden en opgroeien.
 • Op survivalkid is veel informatie te vinden, daarnaast kunnen jongeren inloggen op het besloten deel van de website.
 • Jongeren die zorgen is een site waar jongeren met elkaar in contact kunnen komen en chatten.
 • Bij Zorg voor je ouders vind je veel informatie die je als mantelzorger kunt gebruiken om de zorg te vergemakkelijken.
 • Op de site bijzondere broer op zus  vind je informatie over verschillende chronische ziekten, beperkingen, psychische stoornissen en verslaving.
 • kankerspoken is er voor kinderen en jongeren met een vader of moeder met kanker en voor iedereen die daar mee te maken heeft.
 • Drankjewel  is een informatieve site voor jongeren en volwassen met ouders met een alcohol probleem.
 • Bikkels educatie is een site met leerzame filmpjes die de verschillende thema’s rondom jonge mantelzorgers laten zien.

Ondersteuning/groepen

 • Voor jonge mantelzorgers in Leiden e.o. is een Denktank; ik zorg voor. Meer informatie hierover kan je vinden bij EvaOok kan je contact opnemen met
  Wilrieke Wildeman via 071 516 14 45 of per mail w.wildeman@wijzijneva.nl
 • Rivierduinen gaat een groep starten voor kinderen die een ouder hebben met psychische of verslaving problemen.
 • Vitalis maatjes zet maatjes in voor kinderen die het thuis moeilijk hebben.
 • Inloophuis Carabee  is een huis waar mensen die zijn geraakt door kanker elkaar ontmoeten.