Voor Beroepskrachten

Ontmoet u wel eens jongeren die piekeren en gespannen zijn, die hoofdpijn hebben en zich slecht kunnen concentreren, die weinig sociale contacten hebben en zich (over)verantwoordelijk voelen? Dan hebt u wellicht te maken met een jongere met zorgtaken: een jonge mantelzorger!
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of geestelijk beperkt familielid, thuis of in de directe omgeving. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander familielid, zoals opa of oma of zelfs een vriend die dicht bij de familie staat.

Kwart van de jongeren is mantelzorger

Ongeveer een kwart van de  jongeren tot 24 jaar groeit thuis op met ziekte en/of zorg. Volgens MantelzorgNL (landelijke vereniging voor mantelzorg) wordt 1 op de 4 jongeren gezien als mantelzorger.
Het gaat om jongeren die thuis of in hun directe omgeving te maken hebben met iemand die langdurige ziek is, verslaafd is of een beperking heeft (lichamelijk of geestelijk), een gehandicapte broer of zus, een ouder die verslaafd of chronisch ziek is of een ouder die een psychiatrische stoornis heeft.

Waar kan de jonge mantelzorger terecht?

Ga naar de pagina Ondersteuning om te kijken naar mogelijkheden voor jonge mantelzorgers in de regio.

Wat kunt u als professional doen?

Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep, zij identificeren zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Deze jongeren zijn niet zielig, maar verdienen wel aandacht. Het is daarom van belang dat dit thema onder de aandacht is bij iedereen die met jongeren werkt!

U kunt deze groep helpen door:
– Alert te zijn op de mogelijke aanwezigheid van een mantelzorgsituatie!
– Belangstelling en begrip te tonen voor de situatie.
– Uit te nodigen voor een gesprek en de situatie met jongeren te bespreken. Benadruk dat ze nergens schuld aan hebben. Door uit te leggen snappen jongeren beter wat er aan de hand is.
– Samen te onderzoeken of de jongere ondersteuning nodig heeft en welke mogelijkheden er zijn.
– De jongeren te stimuleren zijn of haar eigen activiteiten zoveel als mogelijk uit te blijven voeren en waar kan vrienden ook thuis uit te nodigen.
– Eventueel samen een vertrouwenspersoon te zoeken.

Heeft u een vraag rondom jonge mantelzorgers dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

JMZ Check: een tool voor beroepskrachten