Denktank

Donderdag 4 februari was de eerste PizzaSessie / ‘Denktank’ (bij gebrek aan een betere naam) met jonge mantelzorgers. Met zeven deelnemers kunnen we dat een succes noemen voor een eerste keer!
Tijdens de denktank is veel besproken over jaar jonge mantelzorgers tegen aanlopen, wat ze lastig vinden en waar de behoeften juist liggen.
Wat vooral werd genoemd was de onwetendheid van veel mensen over jonge mantelzorgers. Ook door jonge mantelzorgers zelf.
Het onbegrip wat veel vanuit school komt. Wellicht omdat er weinig kennis is op scholen. Terwijl elke school er mee te maken heeft. Veel wordt genoemd dat jongeren door afwezigheid, door dat ze bijvoorbeeld thuis nodig zijn, in de problemen komen. Ook als de cijfers goed zijn.
Dit heeft tot gevolg dat veel jonge mantelzorgers de motivatie kwijt raken.

Ook werden er financiële gevolgen genoemd. Gezien het jongeren zijn, werken ze ook voor een jeugdloon, maar hebben wel de zorg erbij voor iemand. Soms moet er veel geregeld worden aan financiële rompslomp.
De ontwikkeling kan er ook anders door lopen. Jongeren gaven aan zichzelf weg te cijferen. Niet echt te kunnen puberen en zichzelf pas op latere leeftijd afvragen wie ben ik?
Vaak heeft de directe omgeving weinig begrip. Sommige raakte vrienden kwijt omdat ze een heel andere levensstijl hadden dan leeftijdsgenoten.
Tot slot werd aangegeven dat het lastig is om hulp te vragen. En waar vind je deze hulp?

Tijdens de denktank werd vooral veel gepraat over eigen ervaringen. Het delen en horen van ervaringen gaf veel herkenning en erkenning. Er zijn mooie ideeën genoemd om bepaalde knelpunten te tackelen. En hoewel er veel knelpunten zijn besproken was het een gezellige en vruchtbare middag. Waarbij we heerlijk pizza hebben gegeten!

De eerst volgende denktank is op donderdag 3 maart om 13 uur. Wil jij daar bij zijn? Stuur dan een mailtje naar w.wildeman@wijzijneva.nl

Wij zoeken jou!!!

In 2016 willen wij denktankbijeenkomsten gaan organiseren voor jonge mantelzorgers uit Leiden,Leiderdorp,Zoeterwoude en Oegstgeest. tijdens deze (2of3) bijeenkomsten willen we graag in gesprek met jou, horen wat je bezig houdt waar je tegenaan loopt en wat het je neemt of brengt om jonge mantelzorger te zijn. Daarnaast willen we heel graag horen hoe jij denkt over ondersteuning van jonge mantelzorgers, wat hebben jullie wel of juist niet nodig.

Wil je met ons meedenken, geef je dan op via een prive bericht. met je naam, leeftijd,mailadres en telefoonnummer! Je mag ook een mail sturen naar w.wildeman@wijzijneva.nl

Ik zorg voor…

Ik zorg voor is een platform voor jonge mantelzorgers.
Bij de term mantelzorger denk je meestal aan volwassenen, maar er zijn in Nederland ook heel veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. De zogenaamde Jonge mantelzorger.
Een jonge mantelzorger is een kind of een jongere tussen de 4-21 jaar die langdurig (mee) zorgt voor zijn psychisch of lichamelijk zieke vader, moeder, broer, zus of grootouder.
Nu herken je jezelf misschien niet meteen als jonge mantelzorger of denk je wat moet ik hiermee?
Je bent gewoon die jongen of meisje die zorgt voor. Maar als jonge mantelzorger kun je soms wel eens (kop) zorgen hebben of stuit je op onbegrip op school en misschien wel bij je vrienden. Dan is het fijn als je er eens met iemand over kunt praten of meer informatie kunt vinden

Daarom is er nu een site speciaal voor jonge mantelzorgers is de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.
Op deze site vindt je meer informatie over jonge mantelzorgers, interessante informatie maar ook sites waar je terecht kunt voor informatie steun en contact met andere jonge mantelzorgers.

Er is ook een facebook pagina waar je ons kan volgen!