Voor Jonge Mantelzorgers

In elk gezin is er wel iets aan de hand. Als thuis iemand (langdurig) ziek, gehandicapt of verslaafd is, zou je zomaar eens een jonge mantelzorger kunnen zijn.  Je bent namelijk mantelzorg als je onbetaald zorgt voor iemand in je directe omgeving. Dit kan je vader of je zus zijn, maar ook je opa of een goede kennis. In sommige gevallen zijn mantelzorgers vooral bezig met het letterlijk zorgen voor iemand; iemand wassen, aankleden, medicijnen toedienen of naar het toilet helpen. Maar mantelzorg kan ook zijn het overnemen van (huishoudelijke) taken, zoals de was, stofzuigen of boodschappen doen. Maar het komt ook voor dat mantelzorg meer zit in zorgen om dan zorgen voor, bijvoorbeeld als je moeder alcoholist is en je niet weet wat zij uitspookt of wanneer je broer depressief is en regelmatig praat over suïcide. 

Als je dit herkent, ben je misschien ook een jonge mantelzorger! Ook, want je bent zeker niet de enige. Van alle jongeren in Nederland is namelijk één op de vier een jonge mantelzorger.

In veel gevallen groeien jongeren zoals jij op zonder problemen. Sterker nog, doordat ze extra taken hebben gehad en veel levenservaring op hebben gedaan zijn het vaak hele volwassen, verantwoordelijke en hard werkende mensen. Maar dat verantwoordelijkheidsgevoel kan ook juist zijn tol gaan eisen. Heb je bijvoorbeeld wel eens het gevoel dat je tijd tekort komt of dat je schoolwerk in de knel komt? Stuit je op onbegrip in je omgeving? Worden je zorgen je soms te veel of zou je gewoon graag eens met iemand praten die je begrijpt? Kijk dan eens op de pagina ondersteuning  voor meer informatie over de mogelijkheden die er zijn om het je makkelijker te maken!