6 juni: Congres over Jonge Mantelzorgers

“Jonge mantelzorgers (kinderen van een ouder met een ziekte, beperking of verslaving) voelen zich niet gezien of gehoord.”

Dat is de uitkomst van het onderzoek van de Kinderombudsman ‘Hoor je mij wel?’ (juni 2018). Het is duidelijk dat jonge mantelzorgers een belangrijke en een kwetsbare groep zijn, waar voldoende oog voor moet zijn.

De Kinderombudsman heeft adviezen onder woorden gebracht om dit te verbeteren. De Minister van VWS heeft vervolgens gezegd wat er volgens het ministerie moet gebeuren. Wat zijn deze adviezen en wat zijn de knelpunten waar jonge mantelzorgers tegen aanlopen? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat ze zich wél gezien en gehoord voelen?

Op 6 juni organiseren wij een congres over jonge mantelzorgers voor beroepskrachten uit alle mogelijke werkvelden: want jonge mantelzorgers zijn overal! In dit congres gaan we samen aan de slag met de knelpunten waar wij als beroepskrachten tegenaan lopen bij het ondersteunen en (h)erkennen van deze doelgroep. 

Programma:

13.45 uur: Inloop met koffie en thee

14.00 uur: Openingswoord door Rhea Verheul, beleidsadviseur bij de Kinderombudsman

14.15 uur: Wat is een jonge mantelzorger en introductie knelpunten door Robert Beekman van Stichting Eva en Hester Diderich, projectleider implementatie kindcheck

14.45 uur: Aan de slag met een knelpunt:
– Groep 1. Hoe gebruik ik de kindcheck
Minister Hugo de Jonge heeft in een Kamerbrief van juni 2018 gezegd dat hij het belangrijk vindt om jonge mantelzorgers te signaleren en te ondersteunen en dat de kindcheck daar een belangrijk instrument toe is. Hoe kun je deze binnen jouw organisatie gebruiken?
– Groep 2. Jonge mantelzorgers op school
Hoe wordt er gesignaleerd op scholen en wie doen dat? Wat kunnen we verbeteren aan het pedagogisch schoolklimaat? Welke rol speelt ziekteverzuim?
– Groep 3. In gesprek met de jonge mantelzorger
Stel je vragen aan (ex-) jonge mantelzorgers en ga in gesprek over manier om het gesprek te voeren met jonge mantelzorgers.

16.00: Pauze

16.30: Gezamenlijke afsluiting: wat is er uit de groepen gekomen en hoe gaan we daarmee verder?

17.00: Einde

Datum: donderdag 6 juni

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: Huis van de Buurt de Kooi – Driftstraat 49, Leiden.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. In deze wijk geldt betaald parkeren. 

Wilt u dit ook niet missen? Meld u dan aan via www.wijzijneva.nl/agenda/congres-over-jonge-mantelzorgers